Gebruiksvoorwaarden

HostFree.nl is een particuliere dienst die geheel kosteloos webhosting pakketten ter beschikking stelt. Wij behouden ons het recht om gebruikersaccounts te annuleren wanneer onze gebruiksvoorwaarden worden geschonden door de gebruiker, en behouden tevens het recht om de voorwaarden en bepalingen op elk moment te wijzigen. Als voorwaarde voor uw gebruik van onze dienst geldt dat u deze niet zult gebruiken voor onwettige doeleinden, of doeleinden die op grond van deze gebruiksvoorwaarden niet zijn toegestaan.

De volgende algemene voorwaarden met betrekking tot website inhoud zijn van toepassing.

 • Geen inhoud voor volwassenen van welke aard ook.
  Inhoud voor volwassenen (Adult/18+), in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Wanneer deze inhoud wordt ontdekt of gemeld zal de verantwoordelijke gebruikersaccount worden geannuleerd.
 • Geen inhoud over warez, torrents of hacken.
  Gebruikersaccount zal zonder waarschuwing worden beƫindigd indien er inhoud over warez, torrents, hacken, of vergelijkbare inhoud zal worden ontdekt of gemeld.

De volgende algemene voorwaarden met betrekking tot het hosten van webapplicaties zijn van toepassing.

 • Geen massa e-mail of spam scripts.
  Wij staan niet toe dat u toepassingen installeert voor het verzenden van massamail, of het verzenden van spam in welke vorm dan ook. Gebruikersaccounts zullen automatisch worden geschorst indien deze activiteiten worden gedetecteerd.
 • Geen schadelijke, kwaadaardige of onveilige applicaties.
  Toepassingen zoals, proxy scripts, shellscripts, online gaming scripts, bestand/afbeelding sharing scripts, chat scripts, torrent scripts mogen niet worden gehost met onze dienst. Indien er malware of andere kwaadaardige bestanden worden aangetroffen zal het gebruikersaccount onherroepelijk worden geannuleerd.

Voorwaarden met betrekking tot het beheer van een gebruikersaccount

 • Websites dienen voorzien te zijn van een index-bestand.
  Alle websites dienen ten minste voorzien te zijn van een index-bestand (index.php, index.html of index.htm) welke rechtstreeks geĆ¼pload dient te worden naar de “public_html” map. Indien er na verloop van tijd geen index-bestand in deze map wordt aangetroffen bestaat de mogelijkheid dat de website wordt verwijderd van de server.
 • Alle websites dienen voorzien te zijn van inhoud.
  Websites welke speciaal zijn ontwikkeld om bestanden te delen of te archiveren, back-ups te bewaren, of voor mirroring doeleinden zijn niet toegestaan. Hostingaccounts dienen niet enkel gebruikt te worden voor het opslaan van bestanden of back-ups alleen.
 • Het is niet toegestaan om FTP te gebruiken voor de distributie van bestanden.
  FTP-toegang dient alleen gebruikt te worden voor het uploaden van inhoud voor websites, het onderhouden van inhoud voor websites, en het downloaden van website inhoud voor back-up doeleinden.

Als voorwaarde voor uw gebruik van onze dienst gaat u tevens akkoord om deze niet te gebruiken om:

 • Inhoud die onwettig, onrechtmatig, privacyschendend, lasterlijk, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, vulgair, obsceen, hatelijk, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is, te uploaden, te publiceren, te e-mailen, te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen.
 • Inhoud beschikbaar te stellen waarvoor u geen rechten heeft om deze beschikbaar te stellen, hetzij onder de geldende wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals vertrouwelijke informatie, eigendomsgegevens, of informatie verkregen uit onderdeel van een arbeidsrelatie of onder een geheimhoudingsovereenkomst);
 • Ongevraagde, onbevoegde of onwettige reclame en promotiematerialen te verzenden (zoals junk/spam mail, kettingbrieven, piramidespelen), via upload, publicatie, e-mail of anderszins.
 • Materiaal beschikbaar te stellen via upload, publicatie, e-mail, of anderszins, dat is bedoeld voor uitzendingen of streaming.
 • Materiaal beschikbaar te stellen dat virussen of andere schadelijke code bevat, of programma’s die zijn ontworpen om de functionaliteit van software, hardware of telecommunicatie apparatuur te beperken, te onderbreken of te vernietigen.
 • Headers te vervalsen, of op andere wijze identificatiesystemen te manipuleren om de oorsprong van enig verzonden materiaal te maskeren via onze dienst.
 • Het verstoren van diensten, servers of netwerken verbonden met de dienst, het niet voldoen aan vereisten, procedures, beleid of regelgeving van netwerken die zijn verbonden met de dienst.
 • Het al dan niet opzettelijk schenden van toepasselijke lokale, regionale, nationale of internationale wetten.

Onze diensten worden geleverd zoals ze zijn, en waar beschikbaar, zonder garantie. Voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht wijzen wij alle wettelijke en impliciete garanties van welke aard dan ook van de hand, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of geschiktheid voor een bepaald doel, de impliciete voorwaarde van bevredigende kwaliteit, en impliciete garanties die voortvloeien uit het verloop van gebruiksduur of dat van prestaties. U erkent dat wanneer u afhankelijk bent van onze dienst, dit volledig op eigen risico is.

Op grond van toepasselijk recht kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of de onmogelijkheid gebruik te maken van onze diensten. U gaat ermee akkoord om op eigen kosten HostFree.nl te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen enige en alle aanspraken van derden, aansprakelijkheidsschade, verliezen en/of kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit, of verband houden met: (a) Uw schending van deze gebruiksvoorwaarden; (b) Uw schending of overtreding van enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een derde partij; of (c) Uw schending van de toepasselijke wetgeving.

gratis webhosting met PHP en MySQL